Behandling opiatberoende

På Selfhelp kan vi erbjuda en unik kombination av substutionsbehandling och 12 stegsprogram. På Selfhelp i Söderhamn tar vi emot patienter som är beroende av opiater och som är med i ett substitutionsprogram i sin hemkommun. Vi integrerar dessa patienter i våra ordinarie behandlingsgrupper och de får delta i vår manualbaserade tolvstegsbehandling

Selfhelps korttidsavdelning

Korttidsboendet är en enskild avdelning på Selfhelpkliniken för medicinskt färdigbehandlade patienter. Vi har 13 platser. Gemensamhetsutrymme för måltid och samvaro. Tillgång till daglig utevistelse finns samt uteplast för varma sommardagar. Personalen arbetar utifrån ett individanpassat förhållningsätt och medlevarskap.

Abstinensbehandling

På Selfhelp i Söderhamn kan vi erbjuda medicinsk abstinensbehandling för patienter från hela landet. Vi hjälper till att lindra abstinenssymptom när drogerna lämnar kroppen samt jobbar för att motivera patienten till ett fortsatt nyktert liv.

Om oss

Selfhelp är ett privat kunskapsföretag inom beroendevården. Vi erbjuder en heltäckande vårdkedja från öppenvård till slutenvård.

Vårt behandlingsprogram bygger på 12 stegsprogrammet och hjärtat i vårt företag ligger i det dagliga mötet med patienterna. Vi jobbar endast med evidensbaserade metoder och följer noga forskningsutvecklingen inom vårt ämnesområde.

 

Nyheter

2017-09-12

Instagram

Nu finns vi även på Instagram. Följ oss på selfhelpkliniken!

2017-05-22

Beroendedagen

Under hösten 2017 kommer vi att finnas närvarande som en del av Vårdkedjan på Beroendedagen den 14 september, HVB-dagen i Stockholm den 20 september samt HVB-dagen i Umeå den 12 oktober.

2016-03-30

Utbildningar

Vi erbjuder ett flertal utbildningar.

Vår övertygelse

Vår övertygelse är att varje människa har en inneboende kraft att förändra sitt eget liv

Vårt jobb är att på bästa sätt stödja patientens egen förändringsprocessMålet är att patienten ska uppleva en ökad livskvalité och känna att livet är meningsfullt.